ՀԱՅԱՍՏԱՆ

– 2024 –

«Սոցիալական արդարությունը Գյումրիում» ծրագրի
Հայաստան, Գյումրի

– 2023 –

«Սոցիալական արդարությունը դպրոցում» ուսուցչական երկրորդ համաժողով
Հայաստան, Երևան
Բուլինգի կանխարգելման կրթական մոդուլներ
Հայաստան, Երևան
Կատարեք ճիշտ ընտրություն բուլինգի իրավիճակում
Հայաստան, Երևան

– 2022 –

«Չուչել» դրամատիկական ներկայացում դպրոցում բուլինգի մասին
Հայաստան, Երևան
Հաշմանդամությունն ընկալման հարց է. Ինչպես փոխել այդ ընկալումը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին
Հայաստան, Երևան
«Մենք կանք» պարային ներկայացում
Հայաստան, Երևան
«Սոցիալական անարդարությունը դպրոցում» ուսուցչական համաժողով
Հայաստան, Երևան
ՀՀ-ում բուլինգի կանխարգելման կառուցակարգ. հայեցակարգի նախագիծ
Հայաստան, Երևան

– 2021 –

Հայաստանի Մանկավարժահոգեբանական կենտրոնում ուսուցիչների վերապատրաստում
Հայաստան, Երևան
Մեծացնենք բուլինգի հանդեպ զգոնությունը թատրոնի միջոցով
Հայաստան, Երևան
Համագործակցություն «Փոփոխությունների թատրոն»-ի հետ. Ինտերակտիվ ներկայացում դպրոցում բուլինգի վերաբերյալ
Հայաստան, Երևան

– 2020 –

Ինտերակտիվ ներկայացում բուլինգի կանխարգելման համար
Հայաստան, Երևան
Հայաստանի Մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ համագործակցության նախաձեռնում
Հայաստան, Երևան
Մշակույթի միջոցով բարձրաձայնենք բուլինգի մասին
Հայաստան, Երևան