Մեր նախագծերը

Մարդու իրավունքները կրթության եւ մշակույթի միջոցով

Գլոբալ թու լոքալ կազմակերպությունը առաջնահերթություն է տալիս յուրաքանչյուր երեխայի համար անվտանգ եւ դրական միջավայրի ստեղծմանը նպաստող համագործակցությանը բոլոր մակարդակներում։
Պետական դերակատարների, ուսուցիչների, մանկավարժների, ծնողների եւ երեխաների հետ ամուր գործընկերության միջոցով մենք աշխատում ենք ապահովել՝

Մեր նախագծերը ներառում են ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլներ, ուղեցույցներ, տեղայնացված մեթոդաբանություններ եւ կարողությունների զարգացման ծրագրեր:
Դպրոցում ոչ բռնի երկխոսության եւ սոցիալական արդարության խթանման գործում մենք միահյուսում ենք մշակույթն ու արվեստը` մեր ուղերձն էլ ավելի տարածելու համար։ Փորձը ցույց է տալիս, որ մեր ինտերակտիվ ներկայացումներն ու ֆիլմերը մեծ հաջողություն ունեն երեխաներին ներգրավելու եւ ոգեշնչելու գործում: